• A-3 ~Wide Arch Rubber Expansion Joint

    A-3 ~ Wide Arch резинасын кеңейтүү биргелешкен

    Кең арка тутуму - бул фланец менен жана дененин мойнунда металл арматурасы жок калыпталган кеңейтилген биргелешкен. Кең арка чоң кыймылдарды жана булак түрүнө салыштырмалуу жаздын төмөн көрсөткүчтөрүн берет. WA жана WAF экономикалык кенен аркалуу резина кеңейтүү үчүн колдонулат. WAF арка менен толтурулган, WA уруксат берген кыймылдардын 50%, бирок ал кенен аркадан 4 эсе көп.