Тест аспаптары

Электрондук универсалдуу тестирлөө машинасы

Shore A Durometer

Таблетканын тешкич машинасы

Резина туруктуулугун текшерүүчү машина

Rootless Curometer

Жылуулуктун карылык сыноочу бөлмөсү

Кыйратуучу машина

Октук жана эки тараптуу кыймыл куралы