• A-7 ~Rubber Pipe Connector

    A-7 ~ Резина түтүк туташтыргычы

    Резина түтүгү түз жана узундугу боюнча же белгилүү радиусту талап кылган жерде болоттон жана темирден жасалган темир түтүк үчүн абразияга туруктуу алмаштыруу болуп саналат. Р-резина түтүгү руданы, коррозиялык химикаттарды, кумду жана башка абразивдик шламдарды ташууда колдонулушу мүмкүн.